Web de Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

Destacado

Campañas institucionais

  • Portal da Transparencia
  • CORA Media de tempo de procesamento dos métodos máis frecuentes
  • Datos.gob.es. Reutilización da información do sector público
  • Eugo (Portelo Único da Directiva de Servizos)
  • Marca España
  • MARCATHLON 2016: "As marcas de turismo"